Πιστοποιητικά:
 
Πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικά ISO

Η υπεύθυνη διευθέτηση των θεμάτων που αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS. Για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία μας πιστοποιείται μαζί με τον μητρικό όμιλο TMD Friction από τον οργανισμό TÜV Rheinland στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.
01/20/2020
TÜV Rheinland

ISO 14001:2015 - Πρότυπο για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος

Το ISO 14001:2015 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος, το οποίο εκδίδεται από τον ISO, τον διεθνή οργανισμό τυποποίησης, από το 2015. Το ISO 14001 προσφέρει μία συστηματικά στρατηγική προσέγγιση για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, αντί απλά της τήρησης μόνο των νομοθετικών απαιτήσεων.

Ο στόχος της πιστοποίησης ISO 14001 είναι να ανακαλύπτει τα αδύναμα σημεία στη διαχείριση περιβάλλοντος που ασκεί μία εταιρεία και να δημιουργεί τη βάση για μία διαδικασία συνεχούς και εμφανούς βελτίωσης. Η HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS επιδιώκει τη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον, την προστασία των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ωστόσο, η ενεργή και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από μοντέρνα τεχνολογία και ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, απαιτεί και συνεργάτες που είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και προλαμβάνουν εκ των προτέρων τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πιστοποίηση ISO 14001:2015 της εταιρείας μας
01/22/2020
 
 

ISO 50001:2011 - Πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Το ISO 50001:2011 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, το οποίο εκδίδεται από τον ISO.

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει από το 2011 τις απαιτήσεις για τις εταιρείες για την εισαγωγή, την υλοποίηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιδόσεις μιας εταιρείας σε σχέση με την ενέργεια βελτιώνονται συνεχώς, η ενεργειακή απόδοση και η χρήση της ενέργειας βελτιστοποιούνται και τα κόστη μειώνονται. Με την πιστοποίηση κατά ISO 50001, η HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS έχει θέσει ως στόχο να βελτιώνει βιώσιμα την ενεργειακή απόδοση και το ενεργειακό ισοζύγιο της εταιρείας και να ευαισθητοποιεί κάθε συνεργάτη της ως προς το θέμα της ενέργειας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πιστοποίηση ISO ISO 50001:2011 της εταιρείας μας
01/22/2020
 
 
 
 
  • Print
 
 
Λήψη
HELLA PAGID
Μάθετε περισσότερα για εμάς! Αυτό το φυλλάδιο είναι μόνο η εισαγωγή.
Εικόνα φυλλαδίου, PDF (2.12 MB)
 
01/20/2020
HELLA PAGID
Βίντεο
Hella Pagid Brake Systems
Γνωρίστε τα προϊόντα Hella Pagid Brake Systems! Με αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε την εταιρεία μας. Έναρξη βίντεο