Υγρό φρένων
 
Υγρά φρένων Hella Pagid

Η γκάμα υγρών φρένων της Hella Pagid

DOT 3, DOT 4, DOT 4 PRO, DOT 5.1
 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων της Hella Pagid προσφέρει τέσσερα βελτιστοποιημένα για την ασφάλεια υγρά φρένων εξατομικευμένης χρήσης:
 
Το υγρό φρένων DOT 3 πρέπει να χρησιμοποιείται για συστήματα φρένων και συστήματα συμπλέκτη εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
 
Το υγρό φρένων DOT 4 συνιστάται για συστήματα φρένων και συστήματα συμπλέκτη με συνθετικό υγρό (συμπεριλαμβανομένου του ABS).
 
Το υγρό φρένων DOT 4 PRO συνιστάται για όλα τα οχήματα με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας όπως π.χ. ESP/ASR.

Το υγρό φρένων DOT 5.1 πληροί μέγιστες απαιτήσεις και συνιστάται για όλα τα οχήματα με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και φρένων.

Γενικά συνιστάται να χρησιμοποιείται το υγρό φρένων που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Τα υγρά φρένων Hella Pagid διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη δοχείων:
1 τεμάχιο:
Δοχείο 20 l DOT 4
4 τεμάχια:
5 l DOT 4 & DOT 4 ανά δοχείο
10 τεμάχια:
1 l DOT 3, DOT 4, DOT 4 ανά φιάλη
24 τεμάχια:
Φιάλη 0,5 l & 0,25 l DOT 4

Υπόδειξη:
Με την πάροδο του χρόνου εισδύει νερό στο υγρό φρένων από τα σωληνάκια, τις στεγανοποιήσεις, κτλ., το οποίο μειώνει το σημείο ζέσης και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των φρένων. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά το υγρό φρένων και να αντικαθίσταται το αργότερο κάθε 2 χρόνια.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο το υγρό που αναφέρεται στο βιβλίο συντήρησης του αυτοκινήτου ή στο δοχείο αντιστάθμισης!

01/20/2020